Cím

1161 Budapest, Hársfavirág utca 53. fsz.1. 1-es kapucsengő

a

A személyi jövedelemadóban 2009. január 31-én megszűnt a cégautóadó korábban alkalmazott rendszere, helyébe lépett egy vagyoni típusú cégautóadó.

A cégautóadóval kapcsolatos anyagi jogi szabályozás 2009. február 1-jétől a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Gjt.) IV. fejezetébe került, és egyidejűleg a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: szja-törvény) cégautó-adóra vonatkozó rendelkezései hatályukat vesztették. Az ebből származó adóbevétel teljes egészében a központi költségvetést illeti, és az éves költségvetési törvényben sem kerül visszahagyásra a települési önkormányzatok részére, ellentétben például magával a rendes gépjárműadóval.

Negyedévenként önadózással (mely ez esetben adómegállapítási-, adóbevallási- és adóbefizetési kötelezettséget jelent) kell megállapítani a naptári év minden olyan hónapjára,
amely(ek)ben az adókötelezettség fennáll(t). A bevallást a negyedévet követő hónap 20. napjáig kell benyújtani az állami adóhatósághoz, és ugyaneddig esedékes az adó megfizetése is a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01076167 számú, APEH Cégautóadó bevételi számla elnevezésű számlára. A cégautóadó bevallására a 2010. évben minden adóalany, tehát a magánszemélyek vonatkozásában is a 1001-es bevallás szolgál.

Amennyiben kérdése van, segítségre van szüksége, könyvelő irodánk örömmel áll rendelkezésére!