Cím

1161 Budapest, Hársfavirág utca 53. fsz.1. 1-es kapucsengő

a

Személyi jövedelemadó

Változott a jövedelemszerzés helye az előadói, művészeti és sporttevékenységgel, bemutatóval (kiállítással) megszerzett jövedelemnél. 2024.01.01-től a tevékenység végzésének a helye szerinti államban adózik, abban az esetben is, ha a jövedelem nem magánszemélynél, hanem egy másik személynél (pl. egyszemélyes cégnél) keletkezik.

Nemzetgazdasági szintű bruttó átlagkereset: 2024.01.01-től a törvény kimondja, hogy a 25 év alatti fiatalok és a 30 év alatti anyák kedvezményénél a jövedelemhatár magállapításánál a nemzetgazdasági szintű bruttó átlagkereset (KSH szerint) a mérvadó.

Külföldön megfizetett adó beszámítása külön adózó jövedelemnél: a belföldi illetőségű magánszemély által a jövedelemszerzés helye szerint belföldről származó külön adózó jövedelem esetén nincs lehetőség a külföldön megfizetett adó beszámítására. (A belföldi illetőségű magánszemély által megszerzett, a jövedelemszerzés helye szerint külföldről származó külön adózó jövedelem – például tőkejövedelem, osztalék – esetében továbbra is lehetőség van a külföldön megfizetett adó beszámítására).

A fizetendő adó – nemzetközi szerződés hiányában – a külföldön megfizetett jövedelemadó beszámítása következtében továbbra sem lehet kevesebb az adóalap 5 százalékánál, de csak abban az esetben, ha a jövedelemszerzés hely nem belföld.

Fontos változás az igénybe vett szolgáltatásoknál 2024.01.01-től a bevétel megszerzésének időpontja az a nap, amelyen a szolgáltatásról szóló bizonylat rendelkezésre áll. Ez a magánszemély, egyéni vállalkozó bevételének megszerzésére vonatkozik.

30 év alatti anyák kedvezményének érvényesítése: 2023.12.01-től akkor érvényesíthető a kedvezmény, ha az anya az adóbevallásához tett nyilatkozatban feltünteti:

  • a kedvezményre való jogosultság jogcímét,
  • a gyermek nevét, adóazonosító jelét, magzat esetében a várandóság időszakát,
  • a jogosultság kezdő vagy végdátumát, ha a jogosultság nem ált fenn egész évben.

Külföldön megfizetett adó beszámítása összevont adózás alá tartozó jövedelemnél: 2024.01.01-től nemzetközi szerződés hiányában nem vehető figyelembe a külföldön megfizetett jövedelemadó azon jövedelmet terhelő adóval szemben, ahol a jövedelemszerzés helye belföld.

Rendelkező nyilatkozat fontos változás 2024.01.01-től, ez sokakat érint: az adóhatóság az szja-bevallási tervezetben az előző évi rendelkező nyilatkozatban megjelölt önkéntes pénztárt veszi figyelembe. Ha az adózó másik önkéntes kölcsönös pénztár javára akar rendelkezni, akkor módosítania kell az adóbevallási tervezetét.

Szintén fontos változás az adóelőleg-fizetési kötelezettséghez kapcsolódó adóelőleg-nyilatkozattal kapcsolatban: bevezetik a folytatólagos adóelőleg-nyilatkozat lehetőségét a családi kedvezmény, az első házasok kedvezménye és a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye esetében. Így, ha a feltételek nem változnak, nem kell évente új nyilatkozatot adni. Folytatólagos nyilatkozat első alkalommal a 2023.12.31-ét követő adóelőleg-nyilatkozat esetében tehető.

Ellenőrzött tőkepiaci ügylet: 2024.01.01-től ellenőrzött tőkepiaci ügyleteknek minősülnek azok a tranzakciók is, amelyek a minősítés feltételeinek megfelelnek, továbbá a pénzügyi szolgáltató székhelye OECD-tagállamban található, és a szolgáltatóról biztosított a helyi felügyeleti hatóság és az MNB közötti információcsere. Mivel az USA OECD tagállam a magyar-amerikai kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény megszűnése után is, az USA tőzsdéin elért nyereség ún. ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó nyereségnek minősül, ami csak az adóügyi illetőség szerinti államban, azaz Magyarországon adóztatható.

Béren kívüli juttatások bevallása: a közterheket a kifizetőnek 2024.01.01-től nem havonta, hanem negyedévente kell bevallania és megfizetnie. Tehát a negyedévet követő hó 12-ig.

Csekély értékű ajándék juttatása: egyes meghatározott juttatásként évi 3 alkalommal adható csekély értékű ajándék. (eddig ezt évente egyszer lehetett). A minimálbér 10%-át meg nem haladó értékű termék, szolgáltatás adható. Az adó alapja a juttatás értékének 1,18-szorosa, utána 15% szja és 13% szocho a fizetendő adó. A juttatásokról nyilvántartást kell vezetni.

Adómentes juttatás 2023.12.01-től a borászati termék a meghatározott feltételek mellett: adómentes juttatás a juttató által reprezentációs és nem reprezentációs célú vendéglátás keretében, továbbá üzleti ajándékként vagy csekély értékű ajándékként történő juttatás céljából közvetlenül a borászati üzemengedélyestől (például borászattól, pincészettől és nem kiskereskedőtől), palackozott kiszerelésben vásárolt, oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel ellátott borászati termék, valamint az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borászati termék. Nyilvántartás vezetése kötelező.

Napidíj vízi és légi közlekedésben: 285/2011. kormányrendelet 1. §-a határozza meg. 2024.01.01-től 85 eur.

Családok otthonteremtése: 2024.01.01-től CSOK Plusz-hoz kapcsolódó kormányrendelet módosításra került.

Társasági adó

Lényeges változás 2023.07.15-től az elhatárolt veszteség kedvező felhasználása. A 2014-ben kezdődő adóév utolsó napjáig keletkezett, elhatárolt, még fel nem használt veszteség időkorlát nélkül felhasználható. A korlátlan idejű felhasználás az adóalap 50%-ig, a keletkezés sorrendjében történhet.

Reklámközzétételi költség továbbra is elismert költség, ráfordítás, amennyiben a vállalkozás bevételszerző tevékenysége érdekében merül fel.

El nem ismert költség, ráfordítás az adózási szempontból nem együttműködő államban illetőséggel rendelkező külföldi személynek kifizetett jogdíj, kamat.

Beruházási adóalapkedvezmény, kkv-k adókedvezménye, értékcsökkenési leírás: 2023.12.01-től állami támogatássá minősítés feltételei változtak.

Reklámadó nulla százalék 2024.12.31-ig.

KIVA

Lényeges változások nincsenek.

Változás van a kutatók foglalkoztatása utáni kedvezményekben van 2024.01.01-től, a korábbi, havi legfeljebb 500 ezer forint vagy 100 ezer forint helyett a bruttó munkabér havi összege, de havonta legfeljebb a minimálbér kétszerese érvényesíthető.

Változások vannak a kiva alanyiság megszűnésében (ha ZRT NYRT-vé alakul), az adóalanyiság ismételt választhatóságában (kedvezményezett átalakulásnál), az elhatárolt veszteség felhasználásban (egyesülés, szétválás esetében).

Szociális hozzájárulási adó

Az adó mértéke nem változott, 13%.

Egyéni vállalkozók szocho-alapja változik szüneteltetés esetén, csak a teljes hónap vehető figyelembe, amelynek egészében a tevékenység szünetelt. Amelyik hónapban akár csak 1 napot is volt tevékenység, a teljes minimálbér után meg kell fizetni a szocho-t, nem lehet arányosítani.

Áfa

Kötelező visszaváltási díjas rendszer (DRS) 2024.01.01-től: a kötelezően visszaváltási díjas, nem újrahasználható termékek visszaváltási díja nem része az értékesítés adóalapjának. Adófizetési kötelezettség keletkezik viszont a visszaváltási rendszert működtető adóalanynál a kötelezően visszaváltási díjas, nem újrahasználható termékek vissza nem váltása után.

A fizetendő adót az adóév utolsó napján kell megállapítani a vissza nem váltott termékek (forgalomba hozott termékek és a visszaváltott termékek mennyiségének különbözete) visszaváltási díja alapján. Ha a szám negatív, akkor az adóalap nulla. Az adóalap meghatározásakor a visszaváltási díjat úgy kell tekinteni, mint ami már az áfa összegét tartalmazza, az adó így a visszaváltási díj 21,26%-a.

Nem változott a betétdíjas termékek betétdíja továbbra is része az értékesítés adóalapjának, a betétdíjas termék visszaváltásakor az adó alapja utólag csökken.

Napilap-értékesítés áfája nulla százalék, korábbi 5% helyett.

Más tagállami adóalany ingatlanszerzése változott, ELEKAFA rendszer!

Számlakibocsátási kötelezettség: az adózónak haladéktalanul számlát kell kibocsátania a fizetés módjától függetlenül, ha az ellenérték megfizetésére a teljesítésig sor kerül.

Építőipar-fontos változás: 2024.01.01-től a szolgáltatás nyújtójának (nem pedig az igénybe vevőjének) kell nyilatkoznia a fordított adózásról szolgáltatás nyújtásának minősülő, hatósági engedélyhez vagy bejelentéshez kötött, ingatlan létrehozására, bővítésére, átalakítására, bontással történő megszüntetésére vagy rendeltetésének megváltoztatására irányuló építési-szerelési és egyéb szerelési munka esetében, ha a hatósági engedély vagy a hatósághoz történő bejelentés a szolgáltatásnyújtó által végzett tevékenységhez kapcsolódik.

E-nyugta: 2025.01.01-től jön az e-nyugta, ami egy e-pénztárgéppel kiállított nyugta, amit kizárólag elektronikusan lehet kiállítani, kibocsátani, és a nyugtatárba való beérkezéssel minősül kibocsátottnak. Az e-nyugtát a vevő a nyugtatárban érheti el vevői alkalmazással, ettől eltérni csak a vevő kifejezett kérésére lehet, akkor papíralapú másolat készül.

Nyugtával egy tekintet alá eső okirat is 2025.01.01-től alkalmazandó.

Sajtjellegű készítmények áfakulcsa: az Élelmiszerkönyv szerinti desszertjellegű sajtkészítmények egységesen 18%-os adókulcs alá tartoznak.

Könyvelőirodánk örömmel áll rendelkezésére, akár könyvelésről, akár cégalapításról van szó, keressen minket bizalommal!