Cím

1161 Budapest, Hársfavirág utca 53. fsz.1. 1-es kapucsengő

a

Manapság egyre többen szállítanak árut közösségi tagállamba. Ilyenkor a cégek áfa mentes számlát állítanak ki a külföldi partner számára. Azonban sokan nincsenek tisztába azzal, hogy ha a kiszállítás tényét nem tudják megfelelően igazolni, akkor a NAV ezt belföldi értékesítésnek tekinti és utólagosan megfizetteti az értékesítővel az áfát, sőt, még jó nagy adóbírságot is kiszab.

Felmerül tehát a kérdés:

Hogyan bizonyítható, hogy a termék elhagyta az országot és más tagállamba megérkezett, az-az, mit fogad el az adóhatóság a termék más tagállamba történő kiszállításának bizonyítékaként?

Az áfatörvény és a héa irányelv is akkor tekinti a termékértékesítést adómentesnek, ha a terméket az egyik tagállamból egy másikba adják fel, vagy fuvarozzák el.

Az áfatörvény nevesíti az igazolási kötelezettséget, de az igazolás módját nem határozza meg. A felmerülő adójogi problémák mérséklése miatt az Európai Unió Tanácsa 2020.01.01-től alkalmazandó új cikkel egészítette ki a héa végrehajtási rendeletet (VHR).

A VHR megdönthető vélelmet állít fel arra vonatkozóan, hogy mikor kell azt a helyzetet elfogadni, hogy a terméket feladták, vagy elfuvarozták. Egy adóhatósági ellenőrzés során az adózónak kell bizonyítania, hogy körültekintően járt el, minden jogszabálynak megfelelt.

A vélelem lényege: két esetet különbözetünk meg, bármelyik fennállása esetén teljesültnek kell tekinteni a kiszállításra vonatkozó kritériumot.

Az első eset: ha az eladó vagy a megbízásából más adja fel vagy fuvarozza el a terméket.

Az eladónak rendelkezni kell legalább két egymástól független (eladótól és beszerzőtől is) fél által kiállított dokumentummal, az A pontban felsoroltak közül kettővel, vagy az A pontban és a B pontban felsoroltak közül eggyel-eggyel.

Független felek meghatározása az áfatörvény 259.§ 13. pontjában leírtak szerint.

A második eset: Ha a beszerző vagy megbízásából más adja fel, vagy fuvarozza el a terméket.

Itt a beszerző olyan írásbeli nyilatkozata szükséges, amelyben a beszerző kijelenti, hogy ő vagy megbízója elfuvarozta a terméket, nyilatkozik a rendeltetési tagállamról is.

Írásbeli nyilatkozat tartalma:

 • kiállítás napja
 • beszerző neve, címe
 • termék mennyisége, jellege
 • termék megérkezésének ideje, helye
 • közlekedési eszköz értékesítésénél az azonosító szám
 • terméket átvevő személy azonosító adatai

A nyilatkozatot az értékesítést követő hónap 10. napjáig kell az eladó részére átadni.

A nyilatkozat mellett eladónak még rendelkeznie kell legalább két egymástól független (eladótól és beszerzőtől is) fél által kiállított dokumentummal (A pontban felsoroltak közül kettővel, vagy eggyel az A pontban lévőkből és eggyel a B pontban lévők közül.

Elfogadható dokumentumok:

A pont szerint:

 • aláírt CMR, vagy CMR fuvarlevél
 • hajóraklevél
 • légi teherszállítási számla
 • áru fuvarszámlája

B pont szerint:

 • feladásra, fuvarozásra vonatkozó biztosítási kötvény, vagy a fuvarozás kifizetését igazoló banki dokumentum
 • közjogi hatóság, közjegyző által kiállított közokirat, amely igazolja a termék megérkezését a rendeltetési tagállamba
 • a rendeltetési államban a raktár üzemeltetője által kiállított átvételi elismervény, amely igazolja a termék tárolását.

A felsorolt dokumentumokból egyértelműen látszódnia kell a kapcsolatnak, a termékhez való hozzárendelés biztosított legyen.

Amennyiben a fenti témával kapcsolatban kérdésed merülne fel, könyvelő irodánk szakértői örömmel segítenek a megválaszolásában.