Cím

1161 Budapest, Hársfavirág utca 53. fsz.1. 1-es kapucsengő

a

A számlázásra vonatkozó előírásokat az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: áfatörvény), valamint az e törvény felhatalmazása alapján  kiadott PM rendeletek tartalmazzák.

1. Számlakibocsátási kötelezettség

Az általános forgalmi adó alanya az általa teljesített termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról köteles számla kibocsátásáról gondoskodni a termék beszerzője, a szolgáltatás igénybe vevője részére2, ha az tőle eltérő más személy, vagy szervezet.

Számla kibocsátásáról kell gondoskodni továbbá a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás előlegéről is az adóalany (illetve nem adóalany jogi személy) partner részére. Ha az előzőekben felsoroltakon kívüli más személy egyébként előleget fizet, feléje számla kiállítása akkor kötelező, ha az ügylet ellenértéke áfával számítottan a 900 ezer forintot eléri. Ezen összeghatár alatt akkor kötelező, ha az ilyen vevő számla kiállítását kéri.

Számla bocsátandó ki abban az esetben is, ha a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás teljesítési helye az áfatörvény előírásai szerint nem belföldön van, feltéve, hogy az adóalanynak kizárólag belföldön van gazdasági célú letelepedési helye (gazdasági célú letelepedési hely hiányában lakóhelye, szokásos tartózkodási helye).

Könyvelés szakértelemmel cégeknek, magánszemélyeknek – TotalProfit Könyvelő Iroda.