Cím

1161 Budapest, Hársfavirág utca 53. fsz.1. 1-es kapucsengő

a

I. Általános és közös szabályok

1. Az öröklési és ajándékozási illetékfizetési kötelezettség tárgyi, területi és személyi hatálya:
Öröklés és ajándékozás esetén az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényben (a továbbiakban: Itv.) meghatározott módon öröklési, illetve ajándékozási illetéket (összefoglalóan: vagyonszerzési illetéket) kell fizetni.
Az Itv. nem tartalmazza az ajándékozás, illetve öröklés alapvető szabályait, fogalmait, mivel maga az Itv. a polgári jog jogintézményeire épül. Ezért az ajándékozás, illetve öröklés fogalmainak, és a velük kapcsolatos szabályok értelmezése során a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseiből kell kiindulni.

1.1. Öröklési illetékfizetési kötelezettség

  • A belföldön levő hagyatékra minden esetben kiterjed;
  • magyar állampolgár, illetve Magyarországon élő nem magyar állampolgár vagy belföldi székhelyű jogi személy által örökölt, külföldön levő ingóhagyatékra, valamint a külföldi hagyatékba tartozó vagyoni értékű jogra abban az esetben, ha a hagyaték helye szerinti államban öröklési illetéket vagy ennek megfelelő adót nem kell fizetni. A külföldön történt illeték- vagy adófizetés tényének bizonyítása az örököst terheli.
    Külföldön levő ingatlanhagyatékra az öröklési illetékre vonatkozó rendelkezések nem terjednek ki.

TotalProfit – könyvelés szakértelemmel, teljes körűen.