Cím

1161 Budapest, Hársfavirág utca 53. fsz.1. 1-es kapucsengő

a

Számos helyen módosultak az adótörvények 2019-ben is. Ahogy azt már megszokhattuk, sok helyen kedvezőtlenül. Ilyen például a béren kívüli juttatások szűkítése, vagy az 50 év felettiek foglalkoztatását elősegítő járulékkedvezményének megszüntetése. Szerencsére vannak azért kedvező változások is, többek között, felemelték az áfában az adómentesség határát 12 millióra. Hogy milyen fontos változások történtek az adótörvényekben, röviden összefoglalásra került az alábbiakban.

Személyi jövedelemadó

Családi kedvezmény alapjának mértéke nő két eltartott esetében. Kedvezményezett eltartottanként, havi 116 670 Ft-ról 133 330 Ft-ra változik. Egy eltartott (66 670 Ft) és 3 eltartott kedvezményezetett gyermeknél (220 000 Ft) nem változik az összeg.

Béren kívüli juttatások:

Kizárólag a SZÉP-kártya 3 alszámlájára utalt támogatás minősül kedvezményes közteherfizetés mellett adható béren kívüli juttatásnak. Az éves keretösszeget meg nem haladóan adott pénzösszeg (évi 100 ezer forint) nem minősül béren kívüli juttatásnak. A béren kívüli juttatások közterhének alapja a juttatás értéke (az 1,8-szoros szorzó eltörlése miatt).
A béren kívüli juttatások összege után a juttatónak a 15% szja-n kívül 19,5% SZOCHO-t kell fizetnie. Így a korábbi 34,22 % helyett 2019-től a teher 34,5%-ra nő. Az adható 450 000 Ft-os kereten (alszámlák keretét is figyelembe kell venni) felüli juttatás egyes meghatározott juttatásként adóköteles.

Egyes meghatározott juttatások:

Minden eddigi adható egyéb juttatás megszűnik, januártól bérjövedelemként adózik:
Üdülési szolgáltatás, étkeztetés, Erzsébet-utalvány, iskolakezdési támogatás, helyi bérlet, iskolarendszerű képzési költség átvállalása, önkéntes biztosító pénztári befizetés.
A korábbi 3 helyett csak évi 1 alkalommal adható csekély értékű ajándék, ami egyes meghatározott juttatásként adózik.
A többi tétel megmaradt, lásd SZJA törvény 70.§
Adózáskor itt megmaradt az 1,8-as szorzó, 40,71% a közteher (15% szja, 19,5% szocho).

Adómentes juttatások:

A Cafeteria-rendszer adózási szabályai átalakulnak, a törvény kivesz több juttatást az eddigiek közül:
Megszűnik a lakáscélú munkáltatói támogatás, a mobilitási célú lakhatási támogatás adómentessége, ezek munkabérként adóznak 2019-től.
10 millió forintos összegkorlátot vezetnek be a munkáltatói lakáscélú kamatmentes hitelre, amely után a munkáltatónak nem kell megállapítania kamatkedvezményből származó jövedelmet, és nem feltétel a méltányolható lakásigény, így az bármelyik munkavállalónak adható lesz.
Magánszemély javára fizetett biztosítási díj is munkabérként adózik.
Január 1-től adómentes juttatások tételes felsorolása az szja törvény 1. számú mellékletében találhatóak.
Maradt a sportrendezvényre, kulturális szolgáltatásra adható jegy, bérlet. Minimálbért meg nem haladó mértékben adható adómentesen. További feltételei is vannak, akit érdekel, szóljon.

Ingatlan-bérbeadók költsége:

Januártól nem minősül bevételnek a bérbevevő felé továbbhárított közüzemi díj, stb.

Egyéni vállalkozók bevallási határideje 02.25-ről 05.20-ra tolódik.

Kis értékű tárgyi eszköz:

Kizárólag üzemi célú tárgyi eszköz költségelszámolása 100 000 Ft egyedi értékről 200 000 Ft-ra nő.

Társasági adó

Fejlesztési tartalék maximuma 500 millió forintról 10 milliárd forintra nő.
Megszűnik az előadó-művészeti tevékenység támogatásának adókedvezménye.
Nem csökkenthető az adóalap a mobilitási célú lakhatási támogatás összegével.
Bevezetik a csoportos társasági adóalanyiságot (minimum 75%-os többségi befolyás, kapcsoltaknál).
Alultőkésítési szabály helyett kamatelvonási korlátozás lép életbe.

Szociális hozzájárulási adó

2019-től az EHO megszűnik, helyette a 19,5 %-os SZOCHO-t kell majd megfizetni az érintett jövedelmek után.

A SZOCHO maximuma (felső határa) éves szinten a minimálbér 24-szerese után 19,5%. Ez lesz a plafon bizonyos jövedelmek utáni adófizetési kötelezettségnek:

  • a vállalkozásból kivont jövedelem
  • az értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelmek
  • az osztalék, vállalkozói osztalékalap
  • az árfolyamnyereségből származó jövedelem
  • külföldi illetőségű előadóművész belföldön adóztatható jövedelem

A felsorolt jövedelmek után az adót évente addig kell megfizetni, amíg adózó összes SZOCHO köteles jövedelme el nem éri az adófizetési felső határt.

Változik a SZOCHO kedvezmények köre:

Megszűnik az 55 év feletti foglalkoztatott munkavállaló utáni adókedvezmény, a részmunkaidős foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókedvezmény és a szabad vállalkozási zónákban működő vállalkozások adókedvezménye.

A szakképzettséget nem igénylő és mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatottak utáni adókedvezmény határa az eddig legfeljebb 100.000 Ft-ról a minimálbér összegére nő.

Új előírás:

Munkaerőpiacra lépők után is lesz adókedvezmény (pályakezdők, tartósan álláskeresők, anyasági ellátásról visszatérők). A kedvezmény érvényesítéséhez szükséges igazolást a NAV fogja a munkáltatónak megküldeni a bejelentést követően.

Megváltozott munkaképességűek esetében kibővült a kedvezményezetti kör.

ÁFA

2019-től az alanyi adómentesség határa 12 millió forintra nő.
Utalványokhoz kapcsolódó áfa fizetés módosul. Másként adózik az egycélú és másként a többcélú utalvány.
FONTOS: Az exporthoz kapcsolódó szolgáltatás, pl. fuvarozás adómentességi feltétele változik. Januártól csak az számlázhat áfa mentesen ilyen szolgáltatást, aki a szolgáltatást, a termékexportot megvalósító személy számára nyújtja.

Személygépkocsi bérbevételének áfája

A magáncélra is használt céges szgk bérleti díjának áfája 50 %-ban igazolás nélkül levonható.

Januártól 18%-ról 5%-ra csökken néhány tejtermék áfája (ESL és UHT tejek).

Lakóingatlanok értékesítése: 2023. év végéig meghosszabbították az 5%-os áfa kulcs alkalmazását bizonyos lakóingatlanok esetében. Amelyik lakóingatlan nem tartozik ebbe a körbe, annak 2020-tól újra 27% -os kulccsal kell adóznia.

Adóeljárási szabályok

Késedelmi pótlék mértéke a jegybanki alapkamat kétszereséről a jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt mértékére emelkedik. Az önellenőrzési pótlék változatlan marad.

Januártól a biztosítottak bejelentésekor a szakképzettségről, az azt igazoló okiraton szereplő intézmény nevéről, sorszámról nem kell adatot szolgáltatni.

Meghatalmazással kapcsolatos bejelentések változnak.

A december 20-i feltöltési kötelezettséghez kapcsolódó 20%-os mulasztási bírság 10%-ra csökken (ez már 2018-ra is alkalmazható).

Nyugdíjasok foglalkoztatása

Januártól a saját jogú nyugdíjasokat nem kell 1041-es nyomtatványon bejelenteni, nem lesznek biztosítottak. Bruttó bérükből csak 15% személyi jövedelemadót kell vonni, más járulék és közteher nem terheli a munkavállalót és a munkáltatót sem.
Emiatt 2018.12.31-i nappal a nyugdíjas munkavállalókat a biztosítottak köréből ki kell jelenteni.

Megbízható könyvelőt keres, aki segít csökkenteni költségeit, figyelembe véve az adózási lehetőségeket? Forduljon hozzánk!