Cím

1161 Budapest, Hársfavirág utca 53. fsz.1. 1-es kapucsengő

a

Társas vállalkozások, társas vállalkozók járulék,- és egészségügyi hozzájárulás fizetésének alapvető szabályai:

I. JÁRULÉK

1. Társas vállalkozás, társas vállalkozó meghatározása
A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály gyűjtőfogalomként
használja.


1.1 Társas vállalkozásnak minősül:

 • a közkereseti társaság,
 • a betéti társaság,
 • a korlátolt felelősségű társaság,
 • a közös vállalat2
 • az egyesülés, ideértve az európai gazdasági egyesülést is,
 • a közhasznú társaság3
 • az előzőekben felsorolt vállalkozások az előtársaságként történő működés időszakában is.

Fenti társaságokat a Gt. tv. gazdasági társaságnak tekinti.

1.2 Társas vállalkozás továbbá:

 • a szabadalmi ügyvivői társaság, szabadalmi ügyvivői iroda,
 • a gépjárművezető-képző munkaközösség,
 • az oktatói munkaközösség,
 • az ügyvédi iroda,
 • a közjegyzői iroda,
 • a végrehajtói iroda,
 • az egyéni cég

Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény6 szerint az egyéni cég az egyéni
vállalkozói nyilvántartásban szereplő természetes személy által alapított, jogi személyiséggel
nem rendelkező jogalany, amely a cégnyilvántartásba történő bejegyzéssel jön létre. Az
egyéni cégnek ? törvényben meghatározott kivétellel – kizárólag egy tagja lehet.

1 A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (továbbiakban: Tbj.).

2 A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (továbbiakban: Gt. tv.) 333. § (7) bekezdés szerint 2006.
július 1-je után új közös vállalat nem alapítható. Az e törvény hatálybalépése napján a cégnyilvántartásba
bejegyzett, vagy bejegyzés alatt álló közös vállalat a Gt. tv.-nek a 2006. június 30-án hatályos rendelkezései szerint működhet továbbá.

3 A Gt. tv. 365. § (1) bekezdés alapján 2007. július 1. után közhasznú társaság nem alapítható. A (2) bekezdés
szerint a 2007. július 1-jén cégnyilvántartásba bejegyzett vagy bejegyzés alatt álló közhasznú társaság 2009. június 30-ig a közhasznú társaságokra irányadó szabályok szerint működhet tovább.

4 Tbj. 4. § c) pont.
5 Tbj. 4. § c) 13. pont
6 2009. évi CXV. törvény.

TotalProfit – cégalapítás ingyenesen, precíz könyveléssel. Segíthetünk Önnek is?